ev~o c ̔ English

New   JP   EN   CN   TW   Wholesale Online

@

o~

\

e@~

New oo
215 ND~
84
65 դƧ~
147 իOi~
28 ⨬Oi
217 Bm
12 ӆ
34
365 p
61 ΤƧ~
79 ΫOi~
140 ~~y
63 ܦѰK
@

eʳf

H2O+  > H2O + @ > e~ e > Oi~ Oi > SkinCarekʫOi~ > @

H2O+H2O + @H2O + @Oi (SPF30)

eH2O+e~

Oi~SkinCare

kʫOi~WomensSkincare

H2O+, SkinCareSunSkincare

@

Xa :   N : Ϋ~ӷBbAyPNW٬H2O+Abݩke~F ]tbeautyeOi~tCAνsCSkinCareOikʫOi~dåAХiPɰѦWomensSkincare, SunSkincare, ΫOi~C bWc~RC@A~WH2O + @AϥΩʶRpGzܪOSPF30AMRM|@sx1500BI pGzbϥΩΪ̻WðݡHЬdM~fsAӥiܤefs:H2O10, OsRC6~AЩM~~BdNAܡI

o~

t} :


WPΫOi~
@

In the picture shelf of the goods constructs the editor puts in order......

@

}o~ȤeЫ,ɽаѦϮwƧ~ Oi~Ϯw ,
Ϊ̨Ө
Ƨ~QAPڭ̤ ,
̷sifΧoШӹq886 - 6 - 2820480Md

~P

~WW

Oi~N

H2O+H2O + @, SPF30

NT$ 1500

          H2O+H2O + @

-ukl

~O : e~

]] e f ۫~ m
Ƨ~ A W~ y ~ ʳf
~ ث~ v ⴣ] ]_ T
o ~ @
Oi~ k k o f o o~

@

 WZɶ   AM9:00 ~ PM6 : 00   gG
q} : xnjZ403 - 2  azm


̤W

sO~q LUNG JYI INDUSTRIAL CO., LTD.

 @ɦWPBBOiBOi~BƧ~BmAeBe~BBeơBvF
v~BvơBBAۡBʳfB~BoAifBXfBfBoBoΡI

ϾƱ콱 Ѫս齫 ڷɿ һ Ʊ ֲַ׬似 pk׼ƻ jdbɱ ɳ齫ɴȫͼ Ʊı׬˭Ǯ ɵ׬
  

 

 

]m

- -

By

Bm

Be

f

B

@BI

m f

DnOΫ~

@